4. Praktische indeling werkzaamheden en beleving van werkdruk

4. Praktische indeling werkzaamheden en beleving van werkdruk

We hebben medewerkers en bewoners gevraagd "wat denk jij dat er nodig is om de werkdruk te verminderen?" Kijk ons filmpje om de antwoorden te horen!

Info over de challenge

Naam uitdager: Philadelphia
Organisatie: Stichting Philadelphia Zorg
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: Zowel medewerkers als clienten.
Hoe groot is het probleem?: 10
Waarom wil je dit probleem aanpakken?: Omdat we denken dat het een volledige oplossing kan bieden wanneer je zowel kijkt naar de beleving rondom werkdruk (is het soms ook besmettelijk?) als de manier waarop je je werkzaamheden inricht van dag tot dag.
1016