1. Ready-Set-Go!

1. Ready-Set-Go!

Bijzonderheden over de cliënt, zijn risico's, benaderingswijze, de gebruikte methodes, actuele dossierinformatie, manier van werken, groepsafspraken enzovoort. Het is allemaal essentiële informatie om kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, zeker als medewerkers nieuw zijn op een locatie.
Nieuwe medewerkers of flexmedewerkers moeten vrijwel direct inzetbaar zijn. Daardoor hebben ze lang niet altijd tijd om mappen door te lezen, het intranet af te speuren of handboeken door te werken. Of zijn ze voor informatie en het inwerken afhankelijk van hun collega's, die hier ook niet altijd voldoende tijd vrij voor kunnen maken.
En als flexmedewerkers of nieuwe collega's niet helemaal goed zijn ingewerkt, dan komen er extra taken neer op de bestaande medewerkers. En die hebben daar eigenlijk helemaal geen tijd voor.

Dus; Waar we eigenlijk tijd voor de zorg willen winnen door nieuwe medewerkers te werven of flexmedewerkers in te zetten, kost het dan zomaar veel tijd van de zorg. Als je meedoet met ready-set-go is dit verleden tijd!

Want wij willen een oplossing ontwikkelen die het mogelijk maakt actuele essentiële informatie over de zorg en de cliënten on the job beschikbaar te hebben, zodat een nieuwe medewerker direct van meerwaarde kan zijn in de zorg voor de cliënten. De informatie wordt op maat aangeboden en is direct toepasbaar.
Hierdoor is veel minder inwerktijd nodig en zijn zowel nieuwe medewerkers, flexkrachten als bestaande medewerkers minder tijd kwijt aan het inwerken en inlezen. Tijd die we dan zomaar kunnen besteden aan de zorg! En daar gaat het tenslotte om; tijd voor zorg!

Wil je ook meedenken aan een generieke oplossing die dit mogelijk maakt? Doe dan mee met ready-set-go!

Info over de challenge

Naam uitdager: s Heeren Loo
Organisatie: s Heeren Loo
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: Zowel medewerkers die nieuw zijn op een woning of dagbestedingslocatie, als vaste medewerkers die regelmatig met flexkrachten of nieuwe medewerkers werken. Vrijwel alle medewerkers dus!
Hoe groot is het probleem?: 9
Waarom wil je dit probleem aanpakken?: Er wordt steeds meer met flexkrachten gewerkt en ook vaste medewerkers worden steeds flexibeler inzetbaar. Daarmee wordt de noodzaak om direct inzetbaar te zijn, maar ook om altijd realtime toegang te hebben tot de juiste informatie op maat voor jouw werk steeds groter. Ook wordt de belasting voor de bestaande medewerkers minder hoog, omdat de nieuwe medewerkers een stuk beter en sneller kwalitatief goede zorg kunnen leveren.
Er is op dit moment een hoge doorstroom van medewerkers (en gelukkig ook nog steeds een hoge instroom), waardoor de belasting van het inwerken en het op orde brengen van de inzetbaarheid op dit moment zeer hoog is en veel tijd kost.
2191