11. Relevante informatie voor het zorgpersoneel!

11. Relevante informatie voor het zorgpersoneel!

Werkdruk in de zorg wordt veroorzaakt door verschillende zaken. Een daarvan is de constante stroom van informatie.
Om het dagelijks werk goed te kunnen doen, is relevante informatie nodig om je werk goed en veilig te kunnen doen. Op dit moment lukt het veel medewerkers in de zorg door de hoge werkdruk niet om deze tot zich te nemen. Dit is zowel een signaal dat medewerkers zelf afgeven en het wordt ook ervaren door de zenders van informatie.
De challenge is daarom: hoe kan relevante kennis en informatie medewerkers op een effectieve en efficiënte wijze (kanaal, vorm) worden aangereikt die (naadloos) aansluit bij het dagelijks werk?
N.B. Dit vraagstuk bestaat feitelijk uit deel A: Wijze van communiceren laten aansluiten bij dagelijkse praktijk en deel B: Welke informatie is relevant en moet worden gedeeld en via welke weg. In deze challenge willen we ons voornamelijk richten op onderdeel A. Na de Hackathon pakken we dan deel B op.

Info over de challenge

Naam uitdager: Zozijn
Organisatie: Zozijn
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: Voor medewerkers in de directe zorg. In deze challenge willen we ons in eerste instantie richten op begeleiders wonen.
Ten eerste de cliënt. Het gevolg van gemiste informatie is dat de zorg- en ondersteuning aan cliënten niet optimaal verloopt. Van het vergeten van agenda-afspraken, begeleidingsafspraken en informatie over protocollen en essentiële medische informatie.
Ten tweede kost het medewerkers onnodig veel tijd om relevante informatie van verschillende afzenders en kanalen tot zich te nemen waarbij het onderscheid tussen need-to-know and nice-to-know vaak niet helder is. Tijd voor overdracht is er niet of nauwelijks en diensten starten vaak direct met cliëntcontact. Tegelijkertijd is er een veelheid aan informatie die relevant wordt geacht (overdracht collega, ECD, agenda van de dag, nieuwe protocollen, etc.).
Ten derde hebben ook de zenders van informatie er last van doordat belangrijke informatie niet aankomt bij de ontvangers.
Hoe groot is het probleem?: 9
Waarom wil je dit probleem aanpakken?: We willen het probleem aanpakken, omdat het een punt is waar we keer op keer op uitkomen zonder er echt mee verder te komen. De geijkte oplossing van ‘een mix van communicatievormen’ als intranet, mail en personeelsblad is niet voldoende. Dit vraagt om een doorbraak en daar is de VG Hackathon het uitgelezen podium voor.
307