3. Stop met onnodige werkzaamheden!

3. Stop met onnodige werkzaamheden!

Hoe kunnen we stoppen met onnodige werkzaamheden en op welke wijze kunnen we de niet kerntaken op een andere manier organiseren, zodat zorgmedewerkers een lagere werkdruk krijgen en of ervaren en dus meer tijd krijgen voor de zorg waardoor hun werkgeluk toeneemt?

Het imago van werken in de VG Zorg is in relatie tot die van andere delen van de gezondheidzorg niet zo goed. Een van de factoren die daaraan bijdraagt is de ervaren werkdruk en gebrekkige erkenning die men krijgt voor het werk. Daardoor is de instroom te laag en de uitstroom te hoog, wat een versterkend effect heeft op de werkdruk. De branche zit als het ware in een vicieuze cirkel. Om deze te doorbreken zal iets gedaan moeten worden aan de ervaren werkdruk.
Medewerkers ervaren dat ze heel veel moeten. Veel daarvan krijgen ze van anderen door, deels door wet- en regelgeving, deels door bepalingen uit de eigen organisatie, deels door geconditioneerde regelgeving die eigenlijk al lang achterhaald is. Daardoor is er onvoldoende tijd om aandacht aan cliënten te bieden en neemt het werkgeluk af. Om werken in de VG Zorg aantrekkelijker te maken en houden zal de ervaren werkdruk omlaag moeten. Daarvoor zal nauw gekeken moeten worden naar het takenpakket van zorgmedewerkers en onderscheid gemaakt moeten worden in wat echt noodzakelijk is om te doen en welke werkzaamheden ook achterwege kunnen blijven.

Info over de challenge

Naam uitdager: ORO
Organisatie: ORO
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: Alle zorgmedewerkers
Hoe groot is het probleem?: 10
Waarom wil je dit probleem aanpakken?: Om werken in de VG Zorg aantrekkelijker te maken en houden zal de ervaren werkdruk omlaag moeten. Daarvoor zal nauw gekeken moeten worden naar het takenpakket van zorgmedewerkers en onderscheid gemaakt moeten worden in wat echt noodzakelijk is om te doen en welke werkzaamheden ook achterwege kunnen blijven. Daarnaast zal van het werkpakket bekeken moeten worden welke werkzaamheden op een andere manier ingevuld kunnen worden, bijvoorbeeld door die taken gebundeld onder te brengen bij bepaalde medewerkers. Hierbij valt te denken aan schoonmaak, horeca of het begeleiden van ouders van cliënten. Deels kan dan gebruik worden gemaakt van persoonlijke voorkeuren en individuele kwaliteiten, deels kan dan uit een andere vijver gevist worden met het aannemen van mensen met een ander aanvullend profiel. Hierdoor stijgt de tijd die zorgmedewerkers daadwerkelijk aan de zorg kunnen besteden en daarmee hun werkgeluk.
503