Stressthermometer

Stressthermometer

Is het mogelijk om de tools die we inzetten voor clienten m.b.t. mentale weerbaarheid en communicatie over de emotionele toestand te vertalen naar tools voor medewerkers? En zo ja, welke tools dan en hoe? We willen graag de medewerker aan zet hebben en houden op dit vlak. Medewerkers lijken het vaak moeilijk te vinden om te communiceren over hun eigen gemoedstoestand en wachten vaak te lang met hulp vragen. Soms zitten medewerkers al een lange periode in een negatieve gemoedstoestand en is het gesprek hierover nog niet eens gestart.

Info over de challenge

Naam uitdager: Sherpa
Organisatie: Sherpa
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: Medewerkers
Hoe groot is het probleem?: 8
Waarom wil je dit probleem aanpakken?: We willen uitval voorkomen.
309