Top 12 challenges 2021

Tijd voor zorg!

Dit zijn de 12 winnende challenges. Hiermee gaan we op 8 oktober aan de slag!

FORGOT YOUR DETAILS?

Totaal aantal stemmen voor de wedstrijd "Challenges VG Hackathon 2021" : 2010
Bijzonderheden over de cliënt, zijn risico’s, benaderingswijze, de gebruikte methodes, actuele dossierinformatie, manier van werken, groepsafspraken enzovoort. Het is allemaal essentiële informatie om kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, zeker als medewerkers nieuw zijn op een locatie. Nieuwe medewerkers of flexmedewerkers moeten vrijwel direct inzetbaar zijn. Daardoor hebben ze lang niet altijd tijd om mappen door te lezen, het intranet Lees meer...
s Heeren Loo
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: Zowel medewerkers die nieuw zijn op een woning of dagbestedingslocatie, als vaste medewerkers die regelmatig met flexkrachten of nieuwe medewerkers werken. Vrijwel alle medewerkers dus!
In de gehandicaptensector vissen we al snel in dezelfde vijver. Op die manier gaan we het arbeidsmarktprobleem niet oplossen. Hoe kunnen we een aantrekkelijke werkgever zijn voor zowel mensen vanuit het werkveld als daarbuiten? Wat betekent dit voor eisen die in de VG gesteld worden aan medewerkers?
Middin
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: Cliënten zijn geholpen met contunuiteit. Blije medewerkers, zorgen voor een veilige en stabiele omgeving.
Hoe kunnen we stoppen met onnodige werkzaamheden en op welke wijze kunnen we de niet kerntaken op een andere manier organiseren, zodat zorgmedewerkers een lagere werkdruk krijgen en of ervaren en dus meer tijd krijgen voor de zorg waardoor hun werkgeluk toeneemt? Het imago van werken in de VG Zorg is in relatie tot die van andere delen van de Lees meer...
ORO
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: Alle zorgmedewerkers
We hebben medewerkers en bewoners gevraagd “wat denk jij dat er nodig is om de werkdruk te verminderen?” Kijk ons filmpje om de antwoorden te horen!
Philadelphia
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: Zowel medewerkers als clienten.
Hoe kunnen zorgprofessionals slim en effectief informatie overdragen tussen zorgprofessionals zodat het hen de helft minder tijd kost en de juiste informatie tijdig beschikbaar is? Digitalisering, lean-trajecten en ontregelcampagnes ten spijt is dit onder de zorgmedewerkers nog steeds tijd-slurper nummer één.
Cosis, Visio, Vanboeijen, De Zijlen en Olmenes (Team Noord)
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: Onze cliënten hebben hier uiteindelijk het meeste last van. De tijd die we besteden aan het maken en tot ons nemen van overdrachtsrapportages kunnen we niet aan de cliënt besteden. En het risico bestaat dat informatie niet tijdig beschikbaar is waardoor afspraken met de cliënt niet worden nagekomen.
Het goed inwerken van nieuwe collega’s en invalkrachten is een uitdaging. Verschillende collega’s, verschillende locaties en verschillende doelgroepen maakt dat inwerken overal anders gebeurt. Hoe kunnen we het inwerken innovatief faciliteren, zodat het beter en efficiënter gaat? Deze uitdaging is opgesteld door SDW, Sovak en S&L Zorg. Als al 3 zorginstellingen dit probleem herkennen, zullen er vast meer zijn!
SDW, Sovak & S&L Zorg
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: Cliënten
We moeten met steeds minder mensen meer zorg verlenen. We willen graag zorgen voor een goede balans tussen de werk- en privé-situatie van onze medewerkers, zodat zij lang en met plezier werken in de zorg! Bovendien zorgt een stabiel rooster voor voorspelbaarheid en continuïteit in de zorg voor onze cliënten.
Vanboeijen, De Zijlen, Visio, Olmenes en Cosis (Team Noord)
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: Onze cliënten hebben hier uiteindelijk het meeste last van, de tijd die we nu aan roosteren kwijt zijn kunnen we niet aan zorg besteden. Ook onze medewerkers hebben hier natuurlijk last van, roosteren is niet het vak waarvoor zij gekozen hebben.
De administratie last bestaat uit de planbare last (de verplichtingen) en de niet planbare last (dagelijkse gebeurtenissen). Dit vraagt veel van begeleiders waardoor de werkdruk hoog is en er minder tijd is voor kwaliteit van zorg, waardoor de cliënten ook last ervaren. begeleiders willen meer tijd in de zorg steken waar hun hart ligt. Door het probleem aan te pakken Lees meer...
Amarant
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: De medewerker en indirect daardoor de cliënten. Maar de medewerkers ervaren veel last omdat ze minder tijd hebben voor het werk waar hun hart het meeste ligt.
Informatie delen gaat steeds makkelijker en sneller. Helaas zorgt dit voor extra werkdruk en chaos. Zoveel informatie, maar wat is nu echt belangrijk? Alleen al het selecteren van de juiste informatie kost tijd. We verzuipen in organisatie- en teamnieuws, netwerk -en omgevingsberichten en missen daardoor belangrijke informatie maar ook de leuke berichten. Het zou helpen als de informatie van te Lees meer...
De Passerel
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: Medewerkers primair proces
De oplossing om een aantrekkelijk werkgever te zijn, onder anderen door medewerkers een groot contract aan te kunnen bieden. Daarvoor willen wij medewerkers een aantrekkelijk dienstrooster aanbieden, door waar mogelijk diensten te combineren en verlengen. Hoe matchen we de inhoud en kwaliteit van de zorg voor en de begeleiding van onze cliënten met de beschikbaarheid en behoeften van medewerkers? Wij Lees meer...
De Twentse Zorgcentra
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: HRM, zorgmanagers, roosteraars
Werkdruk in de zorg wordt veroorzaakt door verschillende zaken. Een daarvan is de constante stroom van informatie. Om het dagelijks werk goed te kunnen doen, is relevante informatie nodig om je werk goed en veilig te kunnen doen. Op dit moment lukt het veel medewerkers in de zorg door de hoge werkdruk niet om deze tot zich te nemen. Dit Lees meer...
Zozijn
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: Voor medewerkers in de directe zorg. In deze challenge willen we ons in eerste instantie richten op begeleiders wonen.
Ten eerste de cliënt. Het gevolg van gemiste informatie is dat de zorg- en ondersteuning aan cliënten niet optimaal verloopt. Van het vergeten van agenda-afspraken, begeleidingsafspraken en informatie over protocollen en essentiële medische informatie.
Ten tweede kost het medewerkers onnodig veel tijd om relevante informatie van verschillende afzenders en kanalen tot zich te nemen waarbij het onderscheid tussen need-to-know and nice-to-know vaak niet helder is. Tijd voor overdracht is er niet of nauwelijks en diensten starten vaak direct met cliëntcontact. Tegelijkertijd is er een veelheid aan informatie die relevant wordt geacht (overdracht collega, ECD, agenda van de dag, nieuwe protocollen, etc.).
Ten derde hebben ook de zenders van informatie er last van doordat belangrijke informatie niet aankomt bij de ontvangers.
Hoe kunnen we medewerkers helpen meer inzicht te krijgen in hun eigen (positieve) gezondheid en hen ondersteunen om hier actief mee aan de slag te kunnen gaan? (Om langdurig verzuim door overbelasting te voorkomen). Er gaat veel aandacht uit naar verzuim en het oplossen hiervan en nog te weinig naar preventie en naar positieve gezondheid. De werkdruk ineens omlaag brengen Lees meer...
Reinaerde
Voor wie is dit de grootste uitdaging?: Medewerkers zelf, want zorgmedewerkers zijn gewend eerst voor anderen te zorgen en dan pas voor zich zelf.