Tjerk Maas deelt zijn toekomstvisie over de zorg

Tijd voor zorg!

Tjerk Maas deelt zijn toekomstvisie over de zorg

Hoe ziet de toekomst van de zorg er uit, denk je?
Dat is een ingewikkelde vraag. Die glazen bol hebben we allemaal niet. Wat we wel zien, is dat digitalisering in een enorme versnelling aan het komen is. We zitten in een ander momentum dan een paar jaar terug. Het kan nooit de warme handen aan het bed vervangen, maar daar zit wel een belangrijke ontwikkeling in als je het hebt over werkdruk en automatiseren. Verder denk ik dat in de nabije toekomst schaalbaarheid een belangrijk thema is. Volgens mij zijn er al heel veel dingen bedacht, maar die worden elke keer als puntoplossing ingezet. De uitdaging is om dat breed toe te passen en om op grotere schaal die zaken bekend te krijgen en in de zorgprocessen te borgen. Dat blijkt elke keer weer lastig, zelfs met bijvoorbeeld stimulans vanuit de overheid. Als laatste zie ik nog een uitdaging op het gebied van samenwerking. Dit is de ‘zachte kant’ en daarom misschien moeilijker te realiseren. Je ziet regionale verbanden wel steeds vaker, maar vooral de samenwerking tussen allerlei instanties, zorgverzekeraars en zorgprofessionals zal nog veel beter moeten. Ik zie dat daar wel een belangrijke ontwikkeling gaande is. Alles bij elkaar zitten we wel in een situatie waarbij die ontwikkelingen heel hard gaan en de zorg er over 5 jaar heel anders uit zal zien.

KPN Health sponsort net als in 2018 de 1e prijs van de VG Hackathon. Kun je vertellen waarom jullie achter dit initiatief staan?
Ik denk dat de VG Hackathon een heel goed middel is om vanuit de zorg zelf op zoek te gaan naar oplossingen voor de problemen die er worden ervaren. Het gevaar is als je vanuit een technologiebedrijf als KPN de oplossingen gaat bedenken, dat je een technology-push krijgt. Dat is niet meer van deze tijd. Het moet echt vanuit de mensen komen die er direct mee te maken hebben, zodat mensen in de zorg die een probleem ervaren ook onderdeel zijn van de oplossing. Daar kunnen we en willen we bij helpen. Daarom willen we dit graag sponsoren: dit is hét middel om naar die oplossing te komen.

Nog niet iedereen heeft zich aangemeld voor de VG Hackathon 2021. Wat zou je nog willen melden aan de twijfelaars?
Voor alle instellingen die zich nog niet hebben ingeschreven op dit moment, zou ik willen zeggen: schrijf je snel in en ben onderdeel van de oplossing!